Välkommen!

Detta projekt syftar till att undersöka hur man upplever texter som man läser på olika språk.

Till denna studie söker vi deltagare som har svenska som ett av sina förstaspråk, och engelska som ett av sina andraspråk. Observera att du kan delta även om du har fler förstaspråk, så länge ett av dem är svenska (och inget av dem är engelska!). Samma gäller för andraspråk: du kan ha flera så länge ett av dem är engelska.

OBS! Vissa av texterna är av grov karaktär och kan upplevas stötande. Du ska vara över 18 år för att delta i studien! 

Du kommer att få läsa texter på svenska och engelska. Efter varje text ska du skatta hur texten påverkade dig, med avseende på upplevt obehag eller påfrestning. Detta görs på en skala bestående av 11 steg, 0-10.

Du kommer också efter varje text få svara på några enklare frågor om den text du just läst. Observera att om frågorna är på svenska (oberoende av vilket språk texten ifråga var på) ber vi dig att skriva dina svar på svenska; om frågorna är på engelska ber vi dig att skriva dina svar på engelska.

Deltagandet tar ca 45-60 minuter. Slå av mobilen och se till att du har det lugnt omkring dig.

Ditt deltagande är helt anonymt och du kan när som helst avbryta deltagandet genom att stänga ned webbläsaren.

Ansvariga forskare:

Anna Bjärtå anna.bjarta@miun.se
Alexandra Dylman alexandra.dylman@miun.se

Kontakta oss om du har några funderingar eller kommentarer.Mod_Survey v3.2.7-pre1 (testing) © Joel Palmius in 2010